Veronika Tašner je docentka za področje sociologije vzgoje na Oddelku za temeljni pedagoški študij Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Proučuje meritokracijo in edukacijo, pravičnost in enakost v edukaciji, spol in edukacijo ter prihodnost edukacije. Je (so)avtorica številnih strokovnih monografij in znanstvenih člankov s področja vzgoje in izobraževanja. Ima tudi bogate izkušnje z vodenjem delavnic (usposabljanj strokovnih delavcev) o enakih možnostih dečkov in deklic v procesu izobraževanja ter vlogi političnih institucij, institucionalnih mehanizmov in vsakdanjih praks pri uveljavljanju enakih možnosti. Je tudi avtorica več besedil in spremne študije v knjigi Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta.