Polona Mesec je prevajalka na področju humanistike in družboslovja in pripravlja doktorsko disertacijo iz teoretske psihoanalize in feminizma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na tej fakulteti je zaključila dodiplomski študij prevajalstva in italijanskega jezika s književnostjo ter leta 2006 pridobila še znanstveni magisterij iz ženskih študij in feministične teorije. Ukvarja se s statusom ženskosti in žensk, spolno razliko, pozicijo izjavljanja in avtobiografijo. Prevedla ali soprevedla je več kot trideset monografij, precejšnje število znanstvenih člankov in besedil o umetnosti, prav tako pa je avtorica več znanstvenih razprav.

Dogodki

Okrogla miza
9. 10.   12.00 – 14.00