Kim Bode: From Scratch Kim Bode: From Scratch

Kim Bode: Praskanka

2020, distributivna instalacija / družbena skulptura

Praskanka je družbena skulptura, ki raziskuje srečo in usodo. Koncept se opira na pojem sreče, da bi porušil povezavo med bogastvom in prekarnostjo. Večplastna opredelitev sreče istočasno opisuje nekaj (ne)otipljivega, na kar je ali pa ni mogoče vplivati. Distributivna instalacija vabi obiskovalke* razstave k ponovnemu premisleku o eksotizaciji in predsodkih, ki jih pogosto projiciramo na migrantiziran delavski razred. Obiskovalko spodbuja, naj s seboj vzame listek s praskanko in tako omogoči, da Praskanka zapusti zamejeni prostor galerije ter se poda v mesto ali vstopi v zasebno sfero lastnice listka. Ko obiskovalka z nohti podrgne po listku s praskanko, lahko aktivno proučuje svojo lastno srečo ali srečo drugih. 

*Velja za vse spole.

Koprodukcija Mesto žensk, Goethe-Institut Ljubljana, District Berlin.

 

V sklopu Roževine zgodovine bo Kim Bode vodil_a tudi umetnostno-izobraževalno delavnico Praskanka: Po(svet) o sreči 2020.

Umetnica