Dali Regent je magistrica filozofije in doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s teorijo nasilja in oblastnih razmerij, feministično uporabo in razvojem filozofije Friedricha Nietzscheja, zanima pa jo tudi korenita predelava dosedanjih teorij o spolni dihotomiji. Kot predsednica Društva za praktično filozofijo Hiša filozofije organizira različne projekte in dogodke s področja praktične filozofije.

Dogodki

Okrogla miza
9. 10.   12.00 – 14.00