Center za ženske študije na Fakulteti za humanistiko in družbene vede na Reki je znanstvena in raziskovalna platforma, prostor, ki je posvečen združevanju znanosti, umetnosti in civilne družbe ob tematikah, povezanih s feminizmom, družbenim spolom in kritično teorijo ter s teorijo seksualnosti. Center zagotavlja pogoje za sodelovanje med študentkami,* raziskovalkami, znanstvenicami, umetnicami, akterkami iz nevladnih organizacij in aktivnimi državljankami. Organizacija stremi h krepitvi pozitivne podobe in vloge znanstvenega raziskovanja pri ustvarjanju družbe enakih možnosti, pa tudi k ozaveščanju o pomenu spolne enakosti, spoštovanja človekovih pravic žensk in pravic vseh ranljivih manjšin.
*Velja za vse spole.
https://czs.uniri.hr/

Dogodki

Mednarodna skupinska razstava
8. 10.   19.00 – 23.00