Ayşe Güleç deluje na presečiščih umetnosti, umetniške mediacije, protirasizma, migracij in skupnostnega izobraževanja. V ustanovi Kulturzentrum Schlachthof je bila zadolžena za vprašanja, povezana z migracijami, in za mreženje (1998–2016); razvila je svetovalni odbor za razstavo documenta 12 (2007); na razstavi dOCUMENTA (13) leta 2012 je sodelovala v umetnostno-pedagoški skupini Maybe Education; na documenti 14 (2016–2017) je bila odgovorna za povezovanje umetnic z družbeno-političnim kontekstom in koordinacijo protirasistične skupine The Society of Friends of Halit. Med letoma 2018 in 2019 je vodila Oddelek za izobraževanje Muzeja moderne umetnosti v Frankfurtu na Majni. Ayşe Güleç je tudi del kasselske pobude Initiative 6. April in je dejavna v številnih protirasističnih gibanjih.