Matrica Mercedes. Foto: arhiv umetnice Matrica Mercedes. Foto: arhiv umetnice

Selma Selman: Matrica Mercedes

2019, video dokumentacija performansa 

Video Matrica Mercedes dokumentira kolektivni performans, ki je izvorno potekal na festivalu Krass Kampnagel v Hamburgu leta 2019 in v katerem so umetnica in člani njene družine rekonstruirali svojo običajno, vsakdanjo delovno prakso: razstavljanje avtomobila znamke Mercedes-Benz na kose, da bi bil lahko recikliran za rezervne dele. Integracija družinske gospodarske dejavnosti v umetniški sektor poudarja procese ustvarjanja vrednosti v umetnosti. 

Po umetnostni zgodovinarki Jasmini Tumbaš je svojevrsten odnos med telesom in identiteto osrednji element umetniške prakse Selme Selman. In podobno kot velja za feministične prakse od sedemdesetih let 20. stoletja naprej (najdemo jih tudi npr. pri Hanni Wilke ali Sanji Iveković), tudi Selma Selman izprašuje nasilje, ki je neločljivo povezano z identitetnimi politikami: procesi objektifikacije, ustvarjanja drugosti in eksotizacije tako imenovanih »drugih«. 

Nastopajo: Selma Selman, Hari Selman, Muhamed Selman, Mirsad Pučić; montaža: Peter Chong-ha Lee; video dokumentacija: Mario Ilić; glasba: Philip Glass.

Umetnica