Petra Polanič je magistrska študentka filozofije in anglistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s podobami materinstva in problemom odločitve za materinstvo v anglosaški književnosti (zlasti v delih avtoric Margaret Atwood, Sheile Heti in Sarah Moss). S prispevki na to temo je v preteklosti že sodelovala na domači Filozofski fakulteti in na konferenci oddelka za anglistiko Masarykove univerze na Češkem. 

Dogodki

Okrogla miza
9. 10.   12.00 – 14.00